Vatisa

Vad är livmodercancer?

Cancer händer när celler i din kropp går igenom förändringar som gör dem att växa utom kontroll. Endometrial cancer är en typ av cancer som börjar i livmodern. Endast kvinnor har en livmoder, så bara kvinnor kan få denna typ av cancer.

Carcinoma hänvisar till cancer som börjar i vävnader som bildar foder i hela kroppen. Endometrium är slemhinnan på insidan av livmodern. Så endometrial carcinoma är en cancer som bildas i det inre fodrar av livmodern. Hos kvinnor i fertil ålder, växer detta foder och förtjockar varje månad för att förbereda sig för graviditet. Om en kvinna inte blir gravid, flyter den tjocka, blodiga foder ut ur kroppen som menstruation.

Under hela detta avsnitt hänvisar vi till endometrial carcinoma helt enkelt som endometriecancer. Andra cancertyper kan bildas i livmodern samt. Dessa kallas livmoder sarkom. De diskuteras i en egen avdelning.

Endometriecancer brukar ta år att utveckla. Den förekommer oftast hos kvinnor som redan har gått igenom klimakteriet.