Vatisa

Fakta om inflammatoriska sjukdomar (PID)

Vad är inflammation i lilla bäckenet?

Illustration av anatomin hos den kvinnliga bäckenområdet

Inflammatoriska sjukdomar (PID) orsakas av en typ av bakterier, ofta samma typ som är ansvarig för flera sexuellt överförbara sjukdomar som gonorré och klamydia. I vissa fall PID utvecklas från bakterier som har färdats genom vaginan och livmoderhalsen med hjälp av en spiral (spiral).

PID kan påverka livmodern, äggledarna och / eller äggstockar. Det kan leda till bäcken sammanväxningar och ärrvävnad som utvecklas mellan inre organ, vilket orsakar pågående bäckensmärta och möjligheten av ett utomkvedshavandeskap (det befruktade ägget blir fäst sig utanför livmodern). Vänster obehandlade, infertilitet kan utvecklas. I själva verket är PID för närvarande den vanligaste orsaken till kvinnlig infertilitet. Om den inte behandlas, kan PID också leda till kronisk infektion. Dessutom, om PID inte diagnostiseras tidigt nog, kan peritonit och inflammation i väggarna i buk-och bäckenhålan utvecklas.

Vem är i riskzonen för inflammation i lilla bäckenet?

Trots att kvinnor i alla åldrar kan utveckla PID, sexuellt aktiva kvinnor under 25 år, och de som i fertil ålder löper den största risken att få sjukdomen genom sexuellt överförda bakterier. Kvinnor som använder intrauterina preventivmedel (IUP) löper också en ökad risk.

Vilka är symtomen på PID?

Följande är de vanligaste symtomen på PID. Dock får varje individ får symtom på olika sätt. Symtom på PID är:

 • diffus smärta och ömhet i nedre delen av magen

 • bäckensmärta

 • ökad illaluktande flytningar

 • feber och frossa

 • kräkningar och illamående

 • smärta vid urinering

 • buksmärta (övre högra området)

 • smärta vid samlag

Symptomen kan vara lindriga nog att sjukdomen kan gå odiagnostiserade.

Symtomen vid inflammatoriska sjukdomar kan likna andra sjukdomar eller medicinska problem. Rådgör alltid med din läkare för en diagnos.

Hur är PID-diagnosen?

Förutom en fullständig anamnes och fysisk och bäcken undersökning kan diagnostiska metoder för PID innehålla följande:

 • mikroskopisk undersökning av prov från slidan och livmoderhalsen

 • blodprover

 • Pap-test - test som involverar mikroskopisk undersökning av celler som samlats in från livmoderhalsen, som används för att upptäcka förändringar som kan vara cancer eller kan leda till cancer, och att visa noncancerous sjukdomar, såsom infektion eller inflammation.

 • ultraljud - en diagnostisk bildteknik som använder högfrekventa ljudvågor för att skapa en bild av de inre organen.

 • laparoskopi - ett mindre kirurgiskt ingrepp där ett laparoskop, en tunn slang med en lins och en ljus, sätts in i ett snitt i bukväggen. Använda laparoskop för att se in i bäckenområdet, kan läkaren bestämma platser, omfattning och storlek endometrial tillväxt.

 • culdocentesis - ett förfarande i vilket en nål sätts in i bukhålan genom vaginalväggen för att erhålla ett prov av pus.

Behandling för PID:

Särskild behandling av cervicit kommer att avgöras av din läkare baserat på:

 • din ålder, allmänna hälsa och sjukdomshistoria

 • omfattningen av sjukdomen

 • typen och svårighetsgraden av de symtom

 • din tolerans för vissa läkemedel, förfaranden, eller terapier

 • förväntningar på sjukdomsförloppet

 • din åsikt eller önskemål

Behandling för PID inkluderar vanligen orala antibiotika, särskilt om det finns tecken på gonorré eller klamydia. I fall av allvarlig infektion, kan sjukhusvård behövas för att administrera intravenös antibiotika. Ibland är det nödvändigt med kirurgi.