Vatisa

Tips för att hantera diabetes

Beating typ 2-diabetes

Det finns ingen one-size-fits-all lösning för att leva väl med diabetes, men dessa typ 2 patienter har några tips att dela med dig, från kost och motion, för att hantera mediciner och stress.Play video>

Vad diabetes gör att din kropp

Diabeteskomplikationer kan påverka ögon, njurar, hjärta - och till och med din hörsel. Kvinnor med dåligt kontrollerad diabetes kan löpa större risk för hörselskador. Läs på hur diabetes kan påverka hörsel ›

Få bästa diabetesbehandling

Genom att hantera diabetes, kan du upprätthålla en hälsosam blodsockernivå och bromsa eller förhindra njurskador. Följ dessa tips för att testa blodsockret. Plus, ta reda på vad man ska göra när blodsockret är för högt eller för lågt ›