Vatisa

Långsiktiga komplikationer av diabetes

Personer med diabetes kan utveckla komplikationer med tiden. Problem är mer sannolikt om ditt blodsocker är ofta ur din målintervallet. Med tiden kan höga blodsockernivåer skada blodkärl. Detta kan leda till hälsoproblem (komplikationer). Att hålla ditt blodsocker i dina målområden kan förhindra eller försena komplikationer.

Varför hantera diabetes?

Du kan ta en aktiv roll i din hälsa genom att hantera diabetes. Det kan hjälpa dig att må bättre, hålla sig frisk, och begränsa framtida hälsoproblem. Du kan hantera diabetes genom att övervaka ditt blodsocker, äta sunt, motionera och ta medicin om riktad.

Komplikationer för att undvika

Hantering av diabetes kan hjälpa dig att undvika dessa och andra komplikationer:

  • Ögonproblem, bland annat skador på blodkärlen i ögonen (retinopati), tryck i ögat (glaukom), och grumling av ögats lins (grå starr)

  • Tand-och tandköttsproblem (tandlossning), leda till förlust av tänder och ben

  • Blodkärl (vaskulär) sjukdom som leder till cirkulationsproblem, hjärtinfarkt eller stroke

  • Problem med sexuell funktion

  • Njursjukdom (nefropati)

  • Nervproblem (neuropati), som orsakar smärta eller förlorad känsel i fötterna och andra delar av kroppen

  • Högt blodtryck ( hypertoni ), sätter påfrestning på hjärta och blodkärl

  • Allvarliga infektioner, vilket kan leda till förlust av tår, fötter eller ben